Projecten Klinieken“Met de voeten in de klei”

Een doel voor iedere medisch specialist is een goed contact met de verwijzer, vaak de huisarts.
Dit is vaak lastig voor de medisch specialist om naast, op hoog niveau medische aandacht te kunnen geven aan de patiënt ook de verwijzer in kaart te hebben.

Health Care Connect is hier juist de expert in. Zie hier onze Portfolio.

Onze aanpak is zeer pragmatisch, waarbij een intensieve samenwerking met de klant (kliniek/medisch specialist) één van de key succes factoren is voor het welslagen van een project. Het concept is even simpel als doeltreffend en zeer laagdrempelig. Onze medewerkers hebben, zonder uitzondering, veel ervaring met het benaderen van huisartsenpraktijken/verwijzers. Bij de werving van onze medewerkers blijft de opdrachtgever nauw betrokken in het selectieproces bij en de latere implementatie en uitvoering van het project

De Praktijkbezoeker is immers een verlengstuk van de kliniek.
Alle spelers werken nauw met elkaar samen. De kliniek dient daarbij als basis. Dát moet immers goed blijven voelen, mee blijven groeien en aan de verwachtingen van de doelgroep blijven voldoen.
Kortom een dynamiek van meegroeien, meedenken en vernieuwend blijven.

Behoefte aan meer verwijzingen en een goede samenwerking met de verwijzer?

Health Care Connect

Sinds 2013 werkt Health Care Connect aan haar missie. Het connecten van Huisarts, Specialist en Patiënt in de breedste zin van het woord waarbij de patiënt in het middelpunt staat.

facebooktwitterlinkedin

Ons adres

Health Care Connect
Melchiorstraat 19
2064 LS Spaarndam
t: 020- 311 8770
info@healthcareconnect.nl
www.healthcareconnect.nl

Twitter