Poort van IJmond

In het recente verleden zijn veel medische faciliteiten uit IJmuiden verdwenen. Bijvoorbeeld het Zeeweg Ziekenhuis is al enkele jaren gesloten. Het Noordzeekanaal vormt een hinderlijke buffer tussen de Gemeente Velsen en Beverwijk. Een rondgang langs verschillende stakeholders (waaronder de patiënt) leert dat er behoefte ruimte is voor een 2e Lijns Medisch Centrum.
Planning opening kwartaal 2 van 2018

De medische Poort van IJmond staat voor:
– 2e lijns centrum
– Snelle en goede terugkoppeling naar de behandelend huisarts;
– Korte of geen wachttijden voor de patiënt;
– Verzekerde zorg (Net als bij een ziekenhuis is alle specialistische zorg gewoon verzekerd);
– Kwalitatief hoogstaande medische zorg.

Vanaf juni 2018 gaan de volgende klinieken starten in IJmuiden locatie Plein 44-45

 

Health Care Connect staat voor het maken van de connectie tussen Medisch Specialist, Huisarts en Patiënt.