ECG cursus

Leerdoelen
  • Begrijpen hoe het 12 kanaals ECG tot stand komt.
  • Het herkennen van de in de huisartsenpraktijk meest voorkomende en relevante ECG afwijkingen.

Het doel van deze nascholing is huisartsen zoveel kennis mee te geven dat zij in staat zijn het ECG te beoordelen, een (dreigend) hartinfarct kunnen herkennen en onderscheid kunnen maken tussen de verschillende ritme- en geleidingsstoornissen en hier adequaat op kunnen reageren.

Een cursus omvat tenminste 9 college-uren en een practicum, waarin de cursisten hun kennis kunnen uitbreiden en toetsen.
Deze Nascholingen vinden altijd plaats op een dinsdagavond van 18:00 – 20:00 uur  waarbij voorzien wordt in een eenvoudige maaltijd.

Bij de cursussen voor huisartsen zal worden uitgegaan van kennis van basale anatomie en fysiologie. Een verdieping zal vooral in het licht staan van het belang van de functie en bouw van het hart, daar waar dat leidt tot meer inzicht in voor de huisartsenpraktijk relevante ziektebeelden.

Deze nascholingen worden gehouden onder leiding van cardiologen

Meer info over onder andere data?
Stuur een mail naar info@healthcareconnect.nl