Basale reanimatie

Na de nascholing is de cursist in staat om conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad hulp te verlenen op BLS niveau.

Leerdoel
  • Opfrissen van kennis en vaardigheden
  • De cursist kan de diagnose ademstilstand stellen
  • De cursist kan reanimatie opstarten
  • De cursist kan veilig en effectief een AED bedienen
Aan het einde van deze nascholing kan de deelnemer demonstreren:
  • Hoe men een bewusteloos slachtoffer benadert.
  • Hoe men borstcompressies en beademingen uitvoert.
  • Hoe men een automatische externe defibrillator gebruikt.
  • Hoe men een bewusteloos slachtoffer met normale ademhaling in stabiele zijligging plaatst.
  • Hoe men  rugslagen en buikstoten uitvoert bij een slachtoffer dat zich heeft verslikt.

Meer info over onder andere data?
Stuur een mail naar info@healthcareconnect.nl